Powered by Smartsupp
Do darmowej dostawy brakuje

Prawidłowe ostrzenie pił łańcuchowych.

 
Każdy zestaw tnący wymaga pielęgnacji: Regularnie ostrz piłę łańcuchową pilarki STIHL, aby zapewnić jej pełną wydajność.
 
 

Ogólne informacje: Ostrzenie piły łańcuchowej

 • Tępa pia łańcuchowa to więcej pracy i mniejsze bezpieczeństwo
 • Ostrzenie piły łańcuchowej jest łatwe i można je wykonać za pomocą odpowiednich narzędzi
 • Do ostrzenia zębów piły łańcuchowej należy używać odpowiedniego pilnika okrągłego
 • Przed przystąpieniem do wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak ostrzenie, przeczytaj instrukcję obsługi pilarki łańcuchowej
 
 • Pod jakim kątem należy ostrzyć piłę łańcuchową?

Kąt ostrzenia pilarki wynosi około 30 stopni. Pomoce do ostrzenia, takie jak przymiar do ostrzenia, wskazują prawidłowy kąt ostrzenia za pomocą oznaczeń. W ten sposób można samodzielnie precyzyjnie naostrzyć piłę łańcuchową.
 • Jak często należy ostrzyć piłę łańcuchową?

Częstotliwość ostrzenia pily łańcuchowej zależy od różnych czynników. Zasadniczo piłę łańcuchową należy ostrzyć zawsze wtedy, gdy pilarka  nie wsuwa się samoczynnie w drewno, podczas cięcia powstają tylko drobne trociny zamiast dużych wiórów, cięcie jest krzywe lub trudne jest precyzyjne przyłożenie. Dymienie może być również oznaką tępej piły łańcuchowej.
 • Jaki pilnik nadaje się do ostrzenia piły?

Do ostrzenia pilarki najlepszy jest pilnik okrągły. Odpowiednią średnicę pilnika można określić na podstawie podziałki piły łańcuchowej. Piły łańcuchowe STIHL posiadają oznaczenie na ograniczniku głębokości, które wskazuje zalecaną średnicę pilnika okrągłego.
 • Ile kosztuje ostrzenie piły łańcuchowej?

Ostrzenie piły łańcuchowej kosztuje niewiele. Twój Autoryzowany Dealer STIHL wykona wszystkie niezbędne prace profesjonalnymi narzędziami w krótkim czasie, dzięki czemu piła łańcuchowa będzie szybko ponownie optymalnie naostrzona.
 • Jak szybko piła staje się tępa?

To, jak szybko pilarka staje się tępa, zależy od czasu i intensywności jej użytkowania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty cięcia, nie należy pracować pilarką aż do jej całkowitego stępienia. Zamiast tego, w międzyczasie, aby zapewnić optymalną pracę, należy ostrzyć piłę łańcuchową kilkoma pociągnięciami pilnika.
 • Gdzie można naostrzyć piły łańcuchowe?

Pilarki łańcuchowe można naostrzyć u Autoryzowanego Dealera STIHL. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi możesz mieć pewność, że piła jest optymalnie naostrzona i szybko gotowa do pracy.
 

Jak rozpoznać tępą piłę łańcuchową?


Nawet najlepsza piła łańcuchowa może z czasem ulec stępieniu. W rezultacie praca staje się żmudniejsza, a pilarka ulega coraz większemu zużyciu. Do tego dochodzi zwiększone obciążenie fizyczne i coraz mniej satysfakcjonujące wyniki cięcia. 

Jeśli podczas pracy pilarką zaobserwujesz następujące oznaki, musisz naostrzyć lub nawet wymienić piłę łańcuchową.

 

Pięć oznak tępej piły łańcuchowej

Oznaka nr 1
Piła łańcuchowa nie wbija się samoczynnie w drewno. Trzeba wymusić cięcie poprzez nacisk na jednostkę silnikową.

Oznaka nr 2
Podczas cięcia lub przycinania, czyli pionowego cięcia przez drewno, piła łańcuchowa wytwarza drobne trociny zamiast gruboziarnistych wiórów.

Oznaka nr 3
Mimo poprawnego nasmarowania piły łańcuchowej i prawidłowego napięcia w rzazie może pojawić się dym.

Oznaka nr 4
Pilarka porusza się w jednym kierunku i cięcie jest krzywe. Wskazuje to w szczególności na jednostronnie stępione lub nierównomierne długości zębów tnących.

Oznaka nr 5
Pilarka terkocze i odskakuje podczas cięcia. Precyzyjne pozycjonowanie jest trudne.

 

Instrukcja wideo: Ostrzenie łańcucha i ogranicznika głębokości prowadnikiem 2-w-1 STIHL


W naszym filmie instruktażowym pokazujemy, jak za jednym razem naostrzyć łańcuch i ogranicznik głębokości pilarki spalinowej STIHL za pomocą prowadnika 2-w-1. 
 
  
 

Ostrzenie piły łańcuchowej.

 

Czym jest odległość ogranicznika głębokości?

Odległość ogranicznika głębokości to odległość między przednią krawędzią górnej części zęba a górną krawędzią ogranicznika głębokości. Im większa odległość, tym więcej drewna jest strugane na ząb.
Podczas ostrzenia zębów piły zmniejsza się odległość ogranicznika głębokości. Dzieje się tak dlatego, że ząb piły ulega skróceniu podczas ostrzenia, a ze względu na swój kształt (węższy i bardziej płaski w tylnej części) staje się również bardziej płaski.
Aby uzyskać dobre cięcie, należy za każdym razem odpowiednio ostrzyć piłę łańcuchową, a także sprawdzać i regulować odległość między ogranicznikami głębokości.

 

Samodzielne ostrzenie piły łańcuchowej za pomocą pilnika okrągłego.

Zęby tnące piły łańcuchowej można naostrzyć samodzielnie za pomocą okrągłego pilnika. Stosowane narzędzie musi jednak pasować do danej piły łańcuchowej. W przypadku użycia niewłaściwego pilnika można nawet zmniejszyć wydajność cięcia łańcucha. Wyjaśnimy, jak znaleźć odpowiedni pilnik okrągły.
Wybór odpowiedniego pilnika okrągłego zależy od podziałki piły łańcuchowej. Do każdej podziałki piły łańcuchowej przyporządkowana jest określona średnica pilnika okrągłego.

 

Wybór odpowiedniego okrągłego pilnika do ostrzenia piły łańcuchowej.

Podziałka piły łańcuchowej przypisuje pilarkę spalinową do określonych klas mocy pilarki. Podziałkę piły łańcuchowej można łatwo określić dla wszystkich pilarek STIHL, ponieważ na ograniczniku głębokości znajduje się cyfra. W tabeli do przekodowania STIHL można w prosty sposób odczytać wymaganą średnicę pilnika.


Jeśli cyfra na ograniczniku głębokości nie jest już czytelna, można ustalić podziałkę piły łańcuchowej za pomocą przymiaru kontrolnego. Alternatywnie podziałkę piły łańcuchowej można również obliczyć. W tym celu zmierz suwmiarką odległość od środka sworznia nitu do środka kolejnego i podziel wynik przez dwa – w ten sposób uzyskasz podziałkę piły łańcuchowej w milimetrach. Ponieważ jednak podziałka piły łańcuchowej jest zawsze podawana w calach, wynik należy jeszcze odpowiednio przeliczyć: Jeden milimetr odpowiada 0,039 cala, co oznacza, że aby uzyskać odpowiednią wartość w calach, wynik pomiaru trzeba pomnożyć przez 0,039. Do tak obliczonej wartości można następnie po prostu wyszukać pasującą średnicę pilnika w tabeli kodowania STIHL:


Warto wiedzieć
Pilniki do łańcuchów mogą mieć inny przeskok pilnika, czyli teksturę powierzchniową, niż np. pilniki warsztatowe. Te ostatnie nie nadają się do ostrzenia pił łańcuchowych.
 

Ostrzenie piły: instrukcja

 • Przygotuj miejsce pracy i wyczyść piłę łańcuchowę

  • Po wybraniu odpowiedniego pilnika okrągłego zadbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Oprócz odpowiedniego narzędzia potrzebna jest wystarczająca ilość miejsca, a dla własnego bezpieczeństwa należy nosić rękawice wykonane z wytrzymałego materiału.
  • Oczyść łańcuch i sprawdź, czy nie jest uszkodzony. Następnie lekko napnij łańcuch, aby lepiej naostrzyć zęby. Za pomocą flamastra ustal orientacyjny ząb, który będzie miarą dla wszystkich pozostałych zębów.
  • Należy koniecznie zwrócić uwagę, aby oznaczenie zużycia nie zostało jeszcze osiągnięte. W przeciwnym razie zaleca się wymianę całej piły łańcuchowej. 
 • Prowadzenie pilnika

  • Jedną ręką przytrzymaj uchwyt, a drugą ręką prowadź pilnik po zębach tnących, przesuwając go do przodu. Zaczynając od zęba orientacyjnego, włóż pilnik w ząb tnący tak, aby można go było przesuwać wzdłuż zęba tnącego w kierunku od wewnątrz do zewnątrz.Szlifuj zawsze pod kątem 90 stopni do prowadnicy.
  • Pilnik chwyta tylko podczas ruchu do przodu – podczas cofania należy go unieść. W regularnych odstępach czasu obracaj pilnik, aby uniknąć jego jednostronnego zużycia.
  • Piły łańcuchowe STIHL należy standardowo ostrzyć pod kątem 30 stopni – w przypadku korzystania z urządzenia wspomagającego ostrzenie (np. przymiaru), można łatwo dostosować się do umieszczonych na nim oznaczeń, aby uzyskać prawidłowy kąt.
  • Ustaw pilnik w taki sposób, aby jedna czwarta średnicy pilnika wystawała poza krawędź zęba. Szlifuj ząb orientacyjny aż do ponownego uzyskania idealnego ostrza. Zalecamy przeprowadzanie ostrzenia częściej niż czynności konserwacyjnych. W ten sposób można uniknąć pracochłonnego ostrzenia z większym ubytkiem materiału. 
 • Kontrola efektów piłowania

  • Jeśli na krawędzi tnącej wykryto refleksy świetlne, ząb tnący nie jest jeszcze ostry.
  • Dopiero po zniknięciu refleksów świetlnych można założyć, że ząb tnący jest dobrze naostrzony.
  • Następnie spiłuj wszystkie zęby tnące po tej stronie do tej samej długości. Obróć pilarkę o 180 stopni i spiłuj wszystkie zęby tnące po drugiej stronie. Upewnij się, że wszystkie zęby tnące są spiłowane na długość zęba orientacyjnego.
 • Regulacja ogranicznika głębokoci

  • Podczas ostrzenia zębów automatycznie zmniejsza się także odległość ogranicznika głębokości. Po naostrzeniu wszystkich zębów tnących należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować odległość ogranicznika głębokości. Do sprawdzenia odległości ogranicznika głębokości należy użyć przymiaru kątowego pasującego do podziałki piły łańcuchowej.
  • W tym celu wystarczy położyć przymiar na pile łańcuchowej. Jeśli ogranicznik głębokości wystaje poza przymiar, należy go poprawić.
  • Za pomocą płaskiego pilnika spiłuj ogranicznik głębokości poziomo, tak aby zrównał się z przymiarem. W przypadku pił łańcuchowych z ogniwem napędowym z garbem, garb jest obrabiany w tym samym czasie co ogranicznik głębokości. Jeśli ogranicznik głębokości jest na właściwej wysokości, należy spiłować dach ogranicznika głębokości równolegle do oznaczenia serwisowego na pile łańcuchowej – nie należy przy tym jeszcze opuszczać najwyżej położonego punktu ogranicznika głębokości. Należy uważać, aby nie dotknąć świeżo naostrzonego zęba tnącego płaskim pilnikiem. Zbyt niskie ograniczniki głębokości zwiększają tendencję pilarki do odbijania.
  • Teoretycznie możliwe jest również dopasowanie ogranicznika głębokości bez użycia przymiaru. Pracuj przy tym przez cały czas z uwzględnieniem oznaczenia serwisowego. To ostrzenie bez użycia narzędzi pomocniczych jest jednak bardziej podatne na błędy, dlatego zalecamy zastosowanie przymiaru. Uwaga: Do piłowania ogranicznika głębokości należy zawsze używać pilnika płaskiego, okrągłe pilniki nie nadają się do tego celu!

 

Ostrzenie piły łańcuchowej STIHL HEXA

Ostrzenie jeszcze nigdy nie było tak proste: Innowacyjną piłę łańcuchową STIHL 3/8" Rapid Hexa można ostrzyć za pomocą specjalnie zaprojektowanego sześciokątnego pilnika Hexa – bez dodatkowych elementów pomocniczych do ostrzenia. Nowoczesny pilnik 6-kątny jest idealnie dopasowany do innowacyjnego kształtu zęba tnącego Hexa i umożliwia szybkie i niemal doskonałe ostrzenie łańcucha pod idealnym kątem. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak to działa. Dzięki innowacyjnemu kształtowi zębów łańcucha Rapid Hexa otrzymujesz również bardzo trwały łańcuch piły, który zapewnia do 10 procent większą wydajność cięcia niż 36 RS.

 

Film wideo: piła łańcuchowa 3/8" Rapid HEXA firmy STIHL

 

Nowy system tnący STIHL HEXA

Aby naostrzyć łańcuch Rapid Hexa, przyłóż pilnik 6-kątny pod kątem 90 stopni do prowadnicy. Zgrubienie jest skierowane do góry i przebiega równolegle do oznaczenia na zębie tnącym, dzięki czemu automatycznie uzyskuje się idealny kąt ostrzenia wynoszący 25 stopni. 
Chwyć uchwyt jedną ręką, a drugą ręką poprowadź pilnik do przodu obok zęba tnącego. Cofając pilnik, należy zdjąć go z zęba tnącego i piłować jedynie przy ruchu do przodu. Następnie wyreguluj ogranicznik głębokości, jak opisano w kroku 3 powyżej.
 

Drewno miękkie czy twarde? Optymalne ustawienie ogranicznika głębokości.

Ogranicznik głębokości jest częścią zęba tnącego piły łańcuchowej. Określa, jak głęboko ząb tnący wnika w drewno podczas cięcia pilarką łańcuchową i jak dużo drewna odłupuje. Aby uzyskać optymalną wydajność cięcia, odległość między ogranicznikami głębokości musi być prawidłowo ustawiona w zależności od gatunku drewna. Wyjaśnimy, na co należy przy tym zwrócić uwagę.
 

Należy dopasować ogranicznik głębokości do rodzaju drewna.

Każdy gatunek drewna zachowuje się podczas piłowania inaczej. Właściwa regulacja ogranicznika głębokości ułatwia pracę zarówno Tobie, jak i pilarce. W praktyce zalecamy, aby przy zakupie piły łańcuchowej zwrócić uwagę na przeważający rodzaj drewna. 
W przypadku twardego drewna opór podczas cięcia jest większy niż w przypadku drewna miękkiego. Dlatego, aby móc ciąć twarde drewno, odległość między ogranicznikami głębokości nie powinna być zbyt duża. W przypadku cięcia miękkiego drewna poza okresem mrozu, odległość może być większa nawet o 0,2 mm. W tym celu można użyć przymiaru podziałki piły łańcuchowej o większym rozmiarze. STIHL oferuje również specjalny przymiar, za pomocą którego można bezpośrednio określić optymalny ogranicznik głębokości dla twardego i miękkiego drewna.
Orientację przy wyborze odstępu ograniczników głębokości zapewnia podziałka piły łańcuchowej. Informacje o tym, jak duża powinna być odległość ogranicznika głębokości dla twardego drewna, można znaleźć w powyższej tabeli.
 

Jeszcze więcej wskazówek i porad na temat ostrzenia pilarki łańcuchowej

 • Na początku zaznacz flamastrem ząb tnący. Oznaczenie to pomaga kontrolować równomierne usuwanie materiału. Po dwóch lub trzech pociągnięciach pilnika skontroluj ubytek materiału. Jeśli stwierdzisz równomierne usuwanie materiału, metoda pracy jest prawidłowa. Jeśli kolor złuszcza się tylko w określonych miejscach, sprawdź, czy używasz odpowiedniego pilnika i upewnij się, że nie prowadzisz pilnika zbyt wysoko lub zbyt głęboko.
 • Nie należy pracować z wykorzystaniem piły łańcuchowej aż do całkowitego stępienia. W międzyczasie do ostrzenia wystarczy kilka pociągnięć pilnikiem.
 • Licz pociągnięcia pilnikiem i na każdym zębie tnącym wykonuj ich tyle samo, aby wszystkie zęby tnące miały taką samą długość.
 • Jeśli zęby tnące jednego rzędu zębów będą krótsze niż pozostałe, oznacza to, że z jednej strony siła docisku była wyższa. Wyrównaj długość zębów, wykonując jedno lub dwa pociągnięcia na dłuższych zębach tnących.

 
Zapis do newslettera