Powered by Smartsupp
Do darmowej dostawy brakuje

Uruchamianie pilarki spalinowej STIHL.


Dowiedz się, jak bezpiecznie i prawidłowo uruchamiać pilarkę spalinową STIHL.
Poznaj najważniejsze procedury i metody.

Informacje ogólne: Uruchamianie pilarki.

 • Uruchamianie z podłoża i uruchamianie między kolanami jako dwie bezpieczne metody
 • Różne uruchamianie bez M-Tronic i z M-Tronic 
 • W przypadku M-Tronic drugie pociągnięcie linki rozrusznika nie jest konieczne 
 • Pracę rozpoczynaj dopiero po pomyślnym rozruchu 
 • Podczas uruchamiania pilarki spalinowej należy ją podnieść z podłoża dopiero po uruchomieniu
 

Przed uruchomieniem pilarki spalinowej STIHL.

Przed rozpoczęciem pracy pilarką spalinową należy zabezpieczyć miejsce pracy. W tym celu należy podjąć pewne środki ostrożności.

Przygotowanie miejsca pracy do pracy z pilarką spalinową.

 • Pilarki wytwarzają toksyczne spaliny, gdy ich silnik pracuje. Gazy te mogą być bezwonne i niewidoczne. Dlatego prace należy wykonywać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zamknięte przestrzenie nie są odpowiednim środowiskiem pracy.
 • Sprawdź podłoże w miejscu pracy. Uwaga: W śliskich, mokrych, zaśnieżonych lub oblodzonych warunkach, na pochyłościach, nierównym terenie lub na świeżo obranym drewnie (korze) istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
 • Inne osoby, w szczególności dzieci, należy trzymać z dala od miejsca pracy.
Po zatankowaniu pilarki STIHL należy przestrzegać następujących zasad:
 • Zawsze zachowuj odległość 3 metrów od miejsca tankowania.
 • Sprawdź swoje środowisko pracy pod kątem ewentualnych przeszkód i panujących warunków. Zawsze utrzymuj wolną drogę ewakuacyjną. Śliskie, nierówne lub oblodzone powierzchnie mogą stanowić zagrożenie i dlatego należy ich unikać.
 • Należy również zwrócić uwagę, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne inne osoby. Nigdy jednak nie należy pracować w pojedynkę i należy dopilnować, aby druga osoba, która w nagłym wypadku będzie mogła udzielić pomocy, była w zasięgu ręki.
 

Uruchamianie pilarki spalinowej – instrukcja krok po kroku:

Środowisko pracy jest zabezpieczone i sprawdzone. Można więc rozpocząć pracę z pilarką. Podczas każdego z poniższych kroków należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Pierwsza instrukcja dotyczy uruchamiania pilarki spalinowej bez układu M-Tronic. W przypadku urządzeń z M-Tronic zajrzyj do drugiej instrukcji. Należy zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

W drugiej instrukcji opisano uruchamianie z podłogi. Jeśli ze względu na gęste zarośla lub śnieg nie możesz uruchomić pilarki z podłoża, możesz też umieścić ją między kolanami lub udami. Uruchamiając pilarkę między kolanami lub udami, nie trzeba wykonywać takich czynności, jak ustabilizowanie jej na ziemi.
 

Uruchamianie pilarki spalinowej bez układu M-Tronic:

  

 
 1. Włacz hamulec piły łańcuchowej.
  • Przed uruchomieniem pilarki spalinowej należy koniecznie włączyć hamulec piły łańcuchowej. W tym celu pchnij przednią osłonę ręki do przodu.
 2. Zdejmij osłonę łańcucha.
  • Przed uruchomieniem pilarki zawsze zdejmuj osłonę łańcucha.
 3. Naciśnij zawór dekompresyjny.
  • Jeśli pilarka spalinowa jest wyposażona w zawór dekompresyjny, naciśnij go. Ułatwia to uruchomienie silnika, a tym samym uruchomienie pilarki.
 4. Kilkakrotnie naciśnij pompkę paliwową.
  • Jeśli pilarka jest wyposażona w pompę paliwa, naciśnij ją kilka razy. Ułatwia to rozruch i zmniejsza liczbę pociągnięć linką.
   Na marginesie: Nie musisz się martwić o to, że pilarka przestanie się uruchamiać, jeśli naciskasz pompę zbyt często – w przypadku urządzeń STIHL nie może się to zdarzyć.
 5. Ustaw dźwignię kombi na ssanie.
  • Ustaw dźwignię kombi w położeniu ssania/rozruchu na zimno. W tym celu należy najpierw uruchomić blokadę dźwigni gazu i dźwignię gazu. Następnie naciśnij dźwignię kombi całkowicie w dół. 
 6. Połóż pilarkę na płaskiej powierzchni.
  • Przed uruchomieniem połóż pilarkę na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że zespół tnący nie styka się z podłożem.
 7. Stabilizacja pilarki spalinowej.
  • Chwyć pilarkę stojącą na ziemi obiema rękami. Lewa ręka znajduje się na rurze uchwytu, a prawa na lince rozrusznika. Wsuń prawą piętę w tylny uchwyt. W ten sposób pilarka stoi stabilnie.
 8. Pociągnij linkę rozrusznika.
  • Prawą ręką powoli pociągnij linkę rozrusznika, aż do wyczucia oporu. Dopiero teraz należy kilkakrotnie mocno pociągnąć linkę rozrusznika, aż silnik uruchomi się na chwilę. Pociągaj maksymalnie pionowo do góry, nie ocierając przy tym linki o obudowę wentylatora.
 9. Silnik uruchamia się na krótko.
  • Silnik uruchamia się tylko na chwilę i natychmiast ponownie się wyłącza. Przesuwając dźwignię kombi w górę, otwórz dźwignię ssania do położenia półgazu.
 10. Ponownie pociągnij linkę rozrusznika.
  • Ponownie pociągnij za linkę rozrusznika, aż silnik zaskoczy.
 11. Lekko naciśnij dźwignię gazu.
  • Gdy tylko silnik uruchomi się i zacznie pracować, naciśnij krótko dźwignię gazu palcem wskazującym. Teraz dźwignia kombi przeskakuje do normalnego położenia biegu jałowego.
 12. Podnoszenie pilarki spalinowej z ziemi.
  • Następnie powoli unieś pilarkę z ziemi, ale nie dotykaj dźwigni gazu.
 13. Zwalnianie hamulca piły łańcuchowej.
  • Zwolnij hamulec piły łańcuchowej, pociągając do siebie lewą ręką uchwyt hamulca. Nie puszczaj przy tym rury uchwytu. Jeśli rozlegnie się dźwięk kliknięcia, łańcuch jest wolny i może poruszać się po prowadnicy.
 14. Testowanie smarowania łańcucha.
  • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź smarowanie łańcucha: jeśli przytrzymasz łańcuch pracujący na pełnym gazie nad kawałkiem papieru lub jasnego drewna, powinieneś zobaczyć na nim wyraźny ślad oleju.
 15. Bezpieczna technika pracy.
  • Pilarka jest gotowa do pracy. Aby zapewnić bezpieczną technikę pracy, należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi.

 

Uruchamianie pilarki spalinowej z M-Tronic:

  
 
 1. Włacz hamulec piły łańcuchowej.
  • Przed uruchomieniem pilarki zaciągnij hamulec piły łańcuchowej. W tym celu należy popchnąć hamulec piły łańcuchowej do przodu.
 2. Zdejmij osłonę łańcucha.
  • Przed uruchomieniem pilarki, zawsze zdejmuj osłonę prowadnicy.
 3. Naciśnij zawór dekompresyjny.
  • Jeśli pilarka spalinowa jest wyposażona w zawór dekompresyjny, naciśnij go. Ułatwia to uruchomienie silnika, a tym samym uruchomienie pilarki.
 4. Kilkakrotnie naciśnij pompkę paliwową.
  • Jeśli pilarka jest wyposażona w pompę paliwa, naciśnij ją kilka razy. Ułatwia to rozruch i zmniejsza liczbę pociągnięć linką.
   Na marginesie: Nie musisz się martwić o to, że pilarka przestanie się uruchamiać, jeśli naciskasz pompę zbyt często – w przypadku urządzeń STIHL nie może się to zdarzyć.
 5. Ustaw dźwignię kombi w położeniu wyjściowym.
  • Ustaw dźwignię kombi w pozycji startowej (▲). Dźwignia kombi musi być przytrzymywana, aż dźwignia gazu zostanie zwolniona. W przeciwnym razie dźwignia kombi ponownie wyskoczy.
 6. Połóż pilarkę na płaskiej powierzchni.
  • Przed uruchomieniem ustaw pilarkę na płaskiej powierzchni. Zespół tnący nie może stykać się z podłożem, w przeciwnym razie stępi się podczas uruchamiania i może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
 7. Stabilizacja pilarki łańcuchowej.
  • Chwyć pilarkę leżącą na ziemi obiema rękami. Lewa ręka znajduje się na rurze uchwytu, a prawa na lince rozrusznika. Wsuń czubek prawej stopy w tylny uchwyt. W ten sposób pilarka stoi stabilnie.
 8. Pociągnij linkę rozrusznika.
  • Prawą ręką powoli pociągnij za linkę rozrusznika aż do wyczucia oporu. Dopiero teraz należy kilkakrotnie mocno pociągnąć linkę rozrusznika, aż silnik uruchomi się na chwilę. Pociągaj maksymalnie pionowo do góry, nie ocierając przy tym linki o obudowę wentylatora.
 9. Lekko naciśnij dźwignię gazu.
  • Gdy tylko silnik uruchomi się i zacznie pracować, naciśnij krótko dźwignię gazu palcem wskazującym. Dźwignia kombi przeskakuje w położenie robocze (I).
 10. Podnieś pilarke spalinową z ziemi.
  • Następnie powoli unieś pilarkę z ziemi, ale nie dotykaj dźwigni gazu.
 11. Zwalnianie hamulca piły łańcuchowej.
  • Zwolnij hamulec piły łańcuchowej, pociągając do siebie lewą ręką uchwyt hamulca. Nie puszczaj przy tym rury uchwytu. Jeśli rozlegnie się dźwięk kliknięcia, łańcuch jest wolny i może poruszać się po prowadnicy.
 12. Testowanie smarowania łańcucha.
  • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź smarowanie łańcucha: jeśli przytrzymasz łańcuch pracujący na pełnym gazie nad kawałkiem papieru lub jasnego drewna, powinieneś zobaczyć na nim wyraźny ślad oleju.
 13. Bezpieczna technika pracy.
  • Pilarka jest gotowa do pracy. Aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej techniki pracy, należy najpierw przeczytać instrukcję obsługi.
 

Łatwe uruchamianie dzięki STIHL ErgoStart i STIHL ElastoStart

Oprócz opisanego powyżej systemu M-Tronic oferujemy również inne funkcje, które ułatwiają uruchomienie urządzenia silnikowego: STIHL ErgoStart znacznie zmniejsza wymaganą siłę podczas rozruchu, a specjalny uchwyt linki rozrusznika STIHL ElastoStart umożliwia równomierny proces rozruchu bez gwałtownych skoków siły.Wskazówka!
Nasza instrukcja stanowi jedynie uzupełnienie instrukcji obsługi pilarki spalinowej STIHL. Filmy odnoszą się do przykładowej pilarki. Dlatego inne typy pilarek mogą mieć inne elementy obsługi. W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania z pilarki należy zapoznać się z urządzeniem, dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i w razie pytań skontaktować się bezpośrednio z Dealerem STIHL.


 
Zapis do newslettera