Powered by Smartsupp
Do darmowej dostawy brakuje

Warunki gwarancjiFirma Andreas STIHL Spółka z o.o. w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia STIHL i VIKING na okres:


36 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów kosiarek spalinowych Serii 6 i traktorów ogrodowych RT*,
36 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów robotów koszących STIHL iMOW®**,
24 miesięcy od daty zakupu przez osoby prawne robotów koszących STIHL iMOW®**,
24 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów,
12 miesięcy od daty zakupu przez osoby prawne***.

Gwarancja dotyczy wyrobów STIHL i VIKING zakupionych w Polsce w Punktach Dealerskich STIHL i ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Silniki spalinowe marki Briggs & Stratton objęte są gwarancją firmy Briggs & Stratton.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja dotyczy wad tkwiących w wyrobie (wad fizycznych) i obejmuje bezpłatne usunięcie tych wad w czasie jak najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem opóźnień w dostawach części zamiennych spowodowanych czynnikami niezależnymi od producenta i gwaranta).

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia. Serwis gwarancyjny świadczony będzie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do Punktu Dealerskiego STIHL i przedstawieniu niniejszej Karty Gwarancyjnej wystawionej w dniu zakupu oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Jeżeli urządzenie wymaga serwisu okresowego to brak jego regularnego dokonywania jest równoznaczny z utratą uprawnień gwarancyjnych.
 

Wyłącza się uprawnienia gwarancyjne wobec:

 
 1. Wszystkich części wyrobów firmy STIHL lub VIKING, które przy zgodnym z zaleceniami użytkowaniu podlegają normalnemu zużyciu (brak wady) przed upływem okresu gwarancji.
 2. Są to następujące elementy:
  • elementy robocze (prowadnice, piły łańcuchowe, ściernice, noże, tarcze, głowice, wiertła, tarcze do koszenia, głowice i inne),
  • części napędowe (bębny sprzęgła, kółka napędowe, wałki napędowe, paski klinowe i zębate),
  • filtry (powietrza, oleju, paliwa i wody),
  • świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,
  • elementy zmniejszające wibracje (gumowe amortyzatory, sprężyny),
  • przewody elektryczne, szczotki, szczotkotrzymacze, żarówki, bezpieczniki,
  • elementy sprzęgła i rozrusznika,
  • membrany, zawory i dysze,
  • uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe (dotyczy myjek wysokociśnieniowych).
 3. Usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w instrukcji użytkowania.
 4. Wszystkich usterek powstałych w wyniku:
  • nie zaakceptowanej na piśmie przez firmę STIHL zmiany produktu,
  • stosowania części, osprzętu lub elementów tnących innych niż oryginalne części, osprzęt lub elementy tnące STIHL lub VIKING,
  • nieprzepisowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu,
  • używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,
  • użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami, także wtedy, gdy podlegają one gwarancji,
  • stosowania innego oleju do mieszanki niż STIHL 1:50 (dotyczy silników spalinowych STIHL),stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich (niezalecanych przez producenta) właściwościach,
  • nie wykonania we właściwym czasie lub niewystarczającej konserwacji (np. filtra powietrza czy paliwa, układu chłodzenia silnika),
  • korozji i innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania,
  • wykonanej w nieodpowiednim terminie lub błędnej regulacji,
  • konserwacji lub napraw nie przeprowadzonych w punktach dealerskich STIHL.
 5. Potwierdzam, że:
  • przeczytałem i akceptuję warunki gwarancji,
  • przyjmuję do wiadomości iż nie wystawia się duplikatów kart gwarancyjnych,
  • otrzymałem kompletne i sprawne technicznie urządzenie oraz instrukcję użytkowania w języku polskim,
  • maszynę uruchomiono w mojej obecności i zostałem poinstruowany w zakresie obsługi i BHP****.

 
* Warunkiem wydłużonej gwarancji jest coroczny przegląd urządzenia w Punkcie Dealerskim STIHL potwierdzony protokołem z badań.

** Warunkami wydłużonej gwarancji są:
 • wykonanie instalacji przez dealera (potwierdzonej protokołem odbioru),
 • zastosowanie oryginalnych materiałów instalacyjnych,
 • wyszczególnienie na dowodzie zakupu kosiarki wszystkich oryginalnych materiałów instalacyjnych i instalacji (usługi),
 • coroczny przegląd urządzenia w Punkcie Dealerskim STIHL potwierdzony protokołem z badań.
*** Okres może zostać wydłużony przy sprzedaży promocyjnej ogłoszonej przez Gwaranta.

**** Nie dotyczy zakupu w sprzedaży wysyłkowej.
Zapis do newslettera